Regler

Aldersgrense:

  • Alle deltagere må være 14 år eller eldre.
  • Er du under 14 år må du ha med skriftlig godkjennelse fra foresatte.

Regler for lanet:

§1 Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt, dette har vi nulltolleranse for og politiet vil bli innkalt om nødvendig.

§2 Bruk av andres utstyr uten lov kan føres til utestengelse og eventuell politianmeldelse.

§3 Hærværk og missbruk av utstyret til deltagere og/eller Helgelan vil føre utestengelse og politianmeldelse.

§4 All typer mobbing vil føre til advarsel og eventuelt utestengelse.

§5 Helgelan og våre affilierte tar ikke på oss noe ansvar for stjålet/tapt utstyr, men vi vil gjøre vårt beste for at det ikke skjer.

§6 Utstyr som tar masse strøm, som vannkoker og mikrobølgeovn er ikke tillatt.

§7 Juksing i forbindelse med spillkonkurransene vil føre til utestengelse fra de.

§8 Soving skal foregå på egne områder, folk som legger seg i hovedområdet kan bli oppvekt.

§9 Anvisninger fra Helgelan crew skal følges.

§10 Det er ikke lov til å oppholde eller bevege seg over på områder som er sperret.

Nettverksregler:

§11 Det er kun 1 nettverksport til hver deltaker.

§12 Det er ikke tillatt å koble til ekstra nettverksutstyr (switch,hub,AP etc)

§13 Hvis du absolutt trenger flere porter eller har med deg ekstra nettverksutstyr kan man prate med crew for å gjøre spesielle unntak.

§14 Din datamaskin må være konfigurert til å motta IP automatisk (vet du ikke hva dette betyr så trenger du som regel ikke å gjøre noe)

§15 Vi ser helst at alle har oppdatert antivirusprogram før de ankommer lanet

§16 Helgelan forbeholder seg retten til å frakoble deltagere fra nettverket uten advarsel

§17 Helgelan forbeholder seg retten til å overvåke nettverket på arrangementet for å kunne stoppe eventuell ulovlig eller problematisk attferd.

Annet:

§18 Store høyttalere/Hifi systemer er ikke tillatt, det er dog lov å ha med seg vanlige pc høyttalere.

§19 Helgelan forbeholder seg retten til å koble ut og ta fra deltager eventuelt lydutstyr mens lanet pågår, hvis ikke eventuelle advarsler gitt grunnet høyt lydvolum blir fulgt.

§20 Pornografi og annet upassende materiell er ikke tillatt.

§21 Brudd på regler vil føre til advarsel og eventuell utestengelse

§22 Ved å velge «[infopopup:glmedlem]» når man melder seg på lanet, melder du deg automatisk inn som medlem i GamersLeague eSport og betaler da bare 450,- for billetten.

§23 Norsk lov og generell folkeskikk gjelder på Helgelan!